Mesto 2022. 04. 11.

Krížová cesta v areáli komárňanskej nemocnice je obnovená

V piatok popoludní sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie a požehnanie krížovej cesty v komárňanskej nemocnici. Primátor mesta, Béla Keszegh, sa vo svojom príhovore poďakoval sponzorom, nadácii Harsányi Foundation, ktorá financovala reštaurátorské práce a spoločnosti TONEX s.r.o. za stavebné práce.

Samospráva k tomuto dielu prispela úpravou okolia. Riaditeľ nemocnice, Miroslav Jaška, sa poďakoval primátorovi mesta Bélovi Keszeghovi, že sa ujal tejto veci a získal sponzorov na jej realizáciu. Róbert Kiss kanonik sa takisto poďakoval všetkým podporovateľom a vyjadril potešenie nad tým, ako sa mesto rozvíja. Následne sa v duchu očakávania veľkonočných sviatkov pristúpilo k požehnaniu krížovej cesty.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város