Kvíz 2022. 02. 10.

Kvíz: Myslíš si, že poznáš Komárno do najmenších detailov? Otestuj svoje vedomosti!

Máš pocit, že poznáš všetky zákutia Komárna? Chodíš po meste s otvorenými očami a všímaš si aj úplné drobnosti? Prišiel čas, aby si otestoval svoje znalosti a dokázal, že známe okresné mesto na juhu Slovenska poznáš ako vlastné topánky.

Socha hrdo týčiaceho sa leva dozerá na dianie...
v záhrade Dôstojníckeho pavilónu
v areáli komárňanskej nemocnice
v Lehárovom parku

Correct!

Wrong!

Na obete holokaustu spomíname aj cez Kamene zmiznutých – niekoľko sa ich nachádza aj priamo v Komárne. Kde možno nájsť pamiatku na doktora Ernesta Waldmanna?
ulica Palatínova
ulica Generála Klapku
ulica Eötvösa

Correct!

Wrong!

Krásnu drevorezbársku prácu si môžete prezrieť v areáli...
Reformovaného kolégia
Vojenského kostola
Nádvoria Európy

Correct!

Wrong!

Na území Komárna nájdeme mnoho sôch. Viete súčasťou ktorej je oddychujúci svätec?
socha v Pevnosti
socha Juraja Klapku
súsošie Najsvätejšej Trojice

Correct!

Wrong!

Steny ktorého kostola si dodnes zachovali pôvodné fresky zobrazujúce postavy svätých z rodu Árpádovcov?
Kostol svätej Rozálie
Vojenský kostol
Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

Correct!

Wrong!

Ktoré vchodové dvere zdobí nasledovný detail?
dvere Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
dvere Oddelenia pediatrie komárňanskej nemocnice
dvere Mestského úradu

Correct!

Wrong!

Krásne historické sídlo vo svojich útrobách ukrýva...
notárske a úradnícke kancelárie
centrum voľného času
lekárske ordinácie a lekáreň

Correct!

Wrong!

Iba hŕstka občanov vie o existencii starej kalvárie. Kde myslíte, že sa jej pozostatky nachádzajú?
Mestský cintorín Rímsko-Katolický
areál Nemocnice AGEL v Komárne
Kostol svätej Rozálie

Correct!

Wrong!

Tajomný obyvateľ záhrady už dozaista postrašil niekoľkých obyvateľov hotela...
Bow Garden
Litovel
Peklo

Correct!

Wrong!

Staré kamenné náhrobky na fotografii patria ku...
Kostolu Presvätej Bohorodičky
Kaplnke sv. Jozefa
Kostolu reformovanej kresťanskej cirkvi

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Myslíš si, že poznáš Komárno do najmenších detailov? Otestuj svoje vedomosti!

I got %%score%% of %%total%% right

%%description%%

%%description%%

Loading...