Mesto 2021. 02. 04.

Lajkami k Zelenej oáze na „Mŕtvaku“

Mŕtve rameno Váhu je obľúbeným miestom na oddych pre obyvateľov Komárna. Jeho zveľadenie by bolo veľkým plusom a vy môžete byť súčasťou tohto projektu! Nemusíte urobiť nič iné, ako zahlasovať za projekt.

Projekt Zelené Oázy vyhlásil Slovnaft a Nadácia Ekopolis. V Komárne by vďaka tomuto mohla byť na Mŕtvom ramene Váhu uskutočnená výsadba pôvodných druhov stromov (Dub lesný) a osadenie interaktívnych a náučných chodníkov.

Hlasovať za projekt Zelená oáza pri Mŕtvom ramene Váhu môžete na stránke https://www.oazy.sk/hlasovanie/ (v sekcii Nitriansky kraj)