Mesto 2018. 03. 01.

Lekárnici v komárňanskej nemocnici zabezpečia merania hladiny cukru a cholesterolu

Lekáreň pri nemocnici získala finančný príspevok z grantového programu DôveraPomáha diabetikom, ktorý vyhlásila zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska. Cieľom projektu je zabezpečenie primárneho skríningu pre-diabetického a diabetického stavu u našich pacientov i klientov. V praxi to znamená, že sa budú vykonávať skríningové vyšetrenia biochemických parametrov.

Verejnosť môže využiť bezplatné preventívne meranie hladiny glukózy, cholesterolu a triacylglycerolov. Lekárnici chcú upozorniť na hrozbu rizikových faktorov a napomôcť pri dodržiavaní režimových opatrení. Za úlohu si predsavzali motivovať ľudí k dodržiavaniu i zlepšeniu ich zdravotného stavu aj prostredníctvom vykonávaných vyšetrení.

,,Radi by sme podporili prevenciu, včasnú identifikáciu rizikových faktorov, zároveň poskytli nefarmakologické intervencie, ktoré podporia zdravie a pomôžu znížiť riziko ochorenia. U pacientov s už zistenou cukrovkou by sme chceli zabezpečiť klinicko-farmaceutickú starostlivosť, zvýšili dohľad nad účinnosťou a bezpečnosťou liečby,“ uviedla vedúca farmaceutka PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD..

Meranie biochemických parametrov tj. glukózy, cholesterolu a triacylglycerolov, krvného tlaku a určenie BMI bude zabezpečené dvakrát mesačne alebo na požiadanie. V prípade zistenia stavu prediabetes, diabetes, alebo ďalších metabolických ochorení budú lekárnici pacientov usmerňovať do ambulancie odborného lekára.

„V grantovom programe DôveraPomáha diabetikom sme sa zamerali na podporu komunít ľudí, ktorí majú skúsenosť s diabetom, aktívne sa zapájajú do prevencie pred týmto ochorením alebo riešia jeho následky. Zo 48 žiadostí sme vybrali 10 projektov, ktoré získali príspevok v celkovej výške 25 000 eur. Sme radi, že aj týmto spôsobom motivujeme ľudí hľadať účinné prostriedky na boj s cukrovkou,“ uviedol Roman Mužik, manažér odboru strategického plánovania v Dôvere.

Lekáreň pri nemocnici poskytuje odborné informácie a rady o liekoch, zdravotníckych pomôckach a dietetických potravinách potrebných na kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa bezpečnej a racionálnej liekovej terapie. Lekáreň zabezpečuje benefity pre hospitalizovaných pacientov a rovnako ako aj zamestnancom, popôrodné balíčky pre bábätká aj pre mamičky – baby friendly lekáreň. Lekáreň pri nemocnici je výučbovou lekárňou, preto má možnosť školiť budúcich farmaceutov.