Mesto 2016. 08. 04.

Letecký postrek proti komárom

Oznamujeme obyvateľom mesta Komárno, že aplikácia leteckého postreku komárov je naplánovaná na 4. a 5. augusta 2016. Avizovaný postrek na 16. a 17. júla sa pre nepriaznivé hydrologické a klimatické podmienky nemohol vykonať.

Letecký postrek sa bude vykonávať v podvečerných hodinách od 19:00 hod. v intraviláne a extraviláne mesta.

Týmto vyzývame obyvateľov mesta, aby si v dobe vykonávania postreku pozatvárali okná, nezdržiavali sa v postrekovej oblasti a prikryli fóliou potraviny, ktoré by mohli prísť do priameho styku s postrekovou látkou a zabezpečili zvieratá. 

Zároveň vyzývame včelárov, aby si v dobe aplikácie postrekovej látky zabezpečili stanovištia včelstiev.

Vyjadrite svoj názor