Mesto 2021. 06. 09.

Od stredy sa v Komárne začne s pozemným postrekom komárov

Pozemný postrek sa uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od poveternostných podmienok), podľa určeného harmonogramu. Chemický postrek sa vykonáva motorovým vozidlom vybaveným so zmlhčovačom určeným na aplikáciu insekticídu do prostredia. Postrekujú sa dospelé komáre, látkou FOVAL CE. Látka nie je nebezpečná na ľudský organizmus. Dezinsekciu vykonáva firma: ST-IngInvest s.r.o.

9.6.2021 (streda)VEČER: Robotnícka štvrť – Bene, sídl. Bauring, parky: Lidice, Panoráma,
10.6.2021 (štvrtok) RÁNO: VII. sídlisko, VEČER: Letecké pole
11.6.2021 (piatok) RÁNO: Mŕtve rameno Váhu, VEČER: Parky v centre mesta: Štefánik, Lehár, Vodná veža
12.6.2021 (sobota) RÁNO: Park Anglia, detské ihrisko, centrum mesta, Dvor Dôstojníckeho paviónu, VEČER: záhradkárska oblasť Teheľňa smer Kava a smer Iža

Zdroj: Mesto Komárno