Mesto 2020. 06. 29.

Mesto Komárno začalo biologickú reguláciu komárov

Mesto Komárno začalo biologickú reguláciu komárov. Jedná sa o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami.

Odborníci látku začali aplikovať v okolí Mŕtveho ramena Váhu a Novej Osady. Jedná sa o aplikáciu prípravku VECTOBAC G larvicíd s účinnou látkou Bti, čo je bielkovina z baktérie, ktorú keď zožerie larva komára, tak zahynie. Bti je pre človeka a iné organizmy úplne neškodná látka. Vo vode zabíja iba larvy komárov.

(Mesto Komarno Facebook stránka)