Mesto 2015. 07. 08.

Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zadarmo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s 2. sociálnym balíčkom vlády SR organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín v štátnych zariadeniach zadarmo. Letný tábor je určený pre deti vo veku od 8 – 12 rokov. Pobyt sa uskutoční  v spádových rekreačných zariadeniach MV SR alebo MO SR v dĺžke 8 dní / 7 nocí.

Ako postupovať:

1. Navštívte Okresný úrad v Komárne (Nám. M.R.Štefánika č.10, Komárno), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (Nám. M.R.Štefányika 9, Komárno), alebo Sociálny a správny odbor Mestského úradu v Komárne (budova dôstojníckeho pavilónu, prízemie) a tu žiadajte príslušné tlačivá – žiadosť + potvrdenie lekára.
2. Postupujte v zmysle pokynov pracovníkov úradov.
3. Občania majú k dispozícii bezplatné číslo 0800 222 222, kde Vám poskytnú všetky potrebné informácie.

Úrady nič nevyhodnocujú, neposudzujú, nepreberajú vyplnené tlačivá, ani ich nikam nezasielajú.

Najdôležitejšie komunikačné body:

– Na pridelenie bezplatného poukazu do letného tábora nie je právny nárok.
– Zdarma je ubytovanie, celodenná strava a cestovné poistenie na 8 dní / 7 nocí.
– Dopravu do a z rekreačného zariadenia zabezpečuje zákonný zástupca dieťaťa na vlastné náklady a zodpovednosť.
– Žiadosť a prílohy posiela žiadateľ priamo na adresu rekreačného zariadenia.
– Výsledok spracovania žiadostí bude oznámený len úspešným žiadateľom.

Ďalšie podrobnosti si prečítajte TU.