Mesto 2012. 03. 22.

Lodeniciam v Komárne má pomôcť Eximbanka

Členovia odchádzajúcej vlády schválili materiál, na základe ktorého má Slovenským lodeniciam v Komárne pomôcť Eximbanka.

Slovenské lodenice Komárno, a.s., so sídlom v Bratislave (SLKB) by sa napokon mali dočkať pomoci. Vládny kabinet totiž v stredu schválil materiál, na základe ktorého navrhuje, aby nepriaznivú situáciu v lodeniciach riešila Eximbanka, prípadne aj komerčné banky. “Prijatým uznesením sa povedalo len toľko, že Eximbanka sa má zaoberať týmto bodom a má nájsť riešenia, ako by sa lodeniciam mohlo pomôcť, keďže ide o významný subjekt v regióne južného Slovenska,” povedal odchádzajúci štátny tajomník ministerstva hospodárstva Kristián Takáč“Máme záujem, aby výroba v tomto podniku pokračovala,” skonštatoval minister pôdohospodárstva Zsolt Simon.

SLKB majú v súčasnosti spracovanú technickú dokumentáciu a sú pripravené začať výrobu minimálne jedenástich lodí pre šesť renomovaných nemeckých a holandských spoločností, ktoré však kvôli finančnej kríze nie sú schopné získať dlhodobý úver od bánk vo svojich krajinách. Podľa schváleného materiálu má Eximbanka lodeniciam pomôcť formou prefinancovania vývozu najmenej troch lodí z lodeníc v roku 2012 a výroby ďalších troch až štyroch lodí v roku 2013.

Do úvahy pritom podľa vládneho materiálu pripadajú dva varianty pomoci. V prvom zloží lodiarska spoločnosť 20 až 30 % vlastného kapitálu a zvyšné prostriedky poskytne komerčná banka na Slovensku vo forme úveru vo výške 70 až 80 % z ceny lode na obdobie do 12 rokov. Poistenie tohto úveru zabezpečí štátna inštitúcia. Materiál pritom pripomína, že rokovania s komerčnými bankami už prebiehajú. V druhom prípade lodiarska spoločnosť zloží 20 až 30 % vlastného kapitálu a zvyšok poskytne firme Eximbanka priamo vo forme úveru vo výške 70 až 80 % z ceny lode na obdobie do 12 rokov.

V obidvoch prípadoch by mal poskytovateľ úveru záložné právo na celú loď. Úver by mal byť poskytnutý za normálnych komerčných podmienok s pravidelnými mesačnými splátkami istiny a úrokov,” píše sa v schválenom materiáli.

Lodenice však nemôžu začať s výstavbou lode, pokiaľ zákazník nemá zabezpečené financovanie a nevystaví v prospech lodeníc bankovú záruku na platbu kúpnej ceny. V prípade, že spoločnosť do dvoch mesiacov nezačne s výrobou ďalšej lode, bude nútená prepustiť 250 zamestnancov a prejsť na úplný útlm až do času získania zákazky s financovaním výstavby lode.

TEXT: SITA

Vyjadrite svoj názor