Mesto 2023. 06. 15.

Ľudí v Komárne žiadajú, aby nahlasovali upchaté dažďové vpusty

Vodárne a kanalizácie mesta Komárno (KOMVaK) žiadajú občanov, aby nahlasovali upchaté dažďové vpusty na území mesta. Podľa vedenia spoločnosti nedávne búrky a prívalové dažde potvrdili, že ich pravidelná údržba a čistenie je účinným spôsobom, ako minimalizovať riziko zaplavených ulíc a vzniknutých škôd.

„Pred nedávnymi dažďami sme zrealizovali opatrenia, ktoré nám umožnili udržať dažďové vpusty v optimálnom stave. Tým sme zabezpečili rýchle odvádzanie vody a minimalizovali riziko záplav v oblastiach, kde by inak hrozili problémy,“ skonštatovalo vedenie firmy.

Komárňanské vodárne a kanalizácie priebežne čistia viac ako 2500 vpustov, ktoré sa opakovane upchávajú najmä po prudkých dažďoch. V máji vyčistili spolu 74 dažďových vpustov na uliciach Budovateľská, Považská, Priateľstva, Vnútorná okružná a E. B. Lukáča. „Napriek nášmu úsiliu sa však na niektorých úsekoch v Komárne hromadila voda. Mestské komunikácie spravujeme na základe zmluvy my, avšak štátne úseky, cesty II. a III. triedy vykonáva samosprávny kraj alebo organizácie ním poverené,“ upozorňuje KOMVaK.