Mesto Dél-komárom 2024. 01. 22.

Maďarský Komárom opäť obsadzuje prvenstvo

V rámci merania rozvoja maďarských miest, sa maďarský Komárom umiestnil na druhom mieste vo svojej kategórii. Rozvoj mesta je odporený predovšetkým zvýšením rozpočtových príjmov samosprávy, najmä zvýšením výnosu dane z podnikania.

Za zmienku však stojí, že v posledných rokoch zaznamenal maďarský Komárom veľkolepý rozvoj aj v oblasti kultúrneho života. Pokrok sa dosiahol aj v počte účastníkov kultúrnych programov a návštevnosti kultúrnych podujatí.

Okrem mnohých iných je to vďaka rozsiahlym podujatiam mesta, akými sú Komárňanské dniFood Truck FestivalPevnostný festival, či turistickým pamiatkam a atrakciám, akými sú pevnosť MonostoriHviezdicová pevnosťkúpele Brigetio, WF Park a Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio odovzdané minulý rok. Okrem toho k oživeniu kultúrneho života prispeli aj programy organizované kultúrnou skupinou Komáromi, predchodcom Komáromi Kulturális Nonprofit Kft., ktorá vznikla začiatkom roka.

Na vypracovanie indexu osídlenia použil Štatistický úrad verejné a časové údaje z Centrálneho štatistického úradu, Národného informačného systému územného rozvoja a územného plánovania a GeoX Kft .

Zdroj: komarom.hu