Región Dél-komárom 2024. 01. 23.

Maďarský Komárom sa môže stať regionálnym centrom zachovania tradícií

Združenie ľudového umenia župy Komárom-Esztergom zvolilo koncom minulého roka za novú členku predstavenstva Judit Józsy, organizátorku podujatí nedávno založeného Komáromi Kulturális Kft.

Od odborníčky sme sa dozvedeli, že zaplniť prázdnotu, ktorá vznikla po odchode ľudovej remeselníčky Anny Nyikus, je mimoriadne ťažké.

„Stratili sme nielen vynikajúceho človeka a odbornú autoritu, ale aj spoľahlivé zázemie a neustále vzdelávanie, ktoré nám dokázala poskytnúť svojou obrovskou sieťou kontaktov, skúsenosťami a umeleckými vedomosťami! Zároveň, nech je jej absencia akokoľvek bolestivá, urobíme všetko pre to, aby sme zverené úlohy plnili aj naďalej na vysokej profesionálnej úrovni,“ dodala Judit Józsy.

Jedným z ich najdôležitejších cieľov je, aby sa čo najviac mladých ľudí a detí z Komáromu a okolia zúčastnilo na ľudových umeleckých besiedkach, aby mohli budovať moderný svet spoznávaním tradícií minulosti.

„Tieto hodnoty chceme sprostredkovať prostredníctvom rôznych podujatí v južnom Komárome počas roka. Stretnutia zastrešuje Dom generácií, kde sa v minuloročných Detských dielňach aj naďalej snažíme predstaviť účastníkom množstvo zaujímavých, už takmer zabudnutých remesiel,“ uviedla Judit Józsy.

Keďže medzi členmi združenia je množstvo umelcov, vynikajúcich tvorcov a mladých majstrov – vrátane čipkárov, rezbárov, sviečok, dekoratérov kože, tkáčov a pradiarov Komárom bude čoskoro obohatený o mnoho ďalších tradičných programov.

Združenie ľudového umenia župy Komárom-Esztergom sa svojou činnosťou zameriava na uchovávanie a odovzdávanie miestnych a regionálnych ľudových tradícií. Združenie sa aktívne podieľa na záchrane a propagácii ľudového umenia a kultúrneho dedičstva.

Spolok má niekoľko dôležitých cieľov, medzi ktorými vyniká propagácia a podpora tradičného ľudového umenia a remesiel. Za týmto účelom sa organizujú rôzne programy, podujatia a školenia, do ktorých sa môžu záujemcovia zapojiť. Tieto aktivity umožňujú záujemcom o ľudové umenie spoznať a naučiť sa remeselné techniky a remeslá, ktoré odovzdávali ich predkovia.

Členmi združenia sú priemyselní umelciremeselníci a odborníci na ľudové umenie, ktorí sa v oblasti tradičného maďarského ľudového umenia pohybujú už mnoho rokov. Sú dôležitými hráčmi v práci združenia a svojou odbornosťou pomáhajú mladším generáciám pri výchove a udržiavaní tradícií.

Združenie zohráva významnú úlohu aj pri zapájaní mladých ľudí a detí do sveta ľudového umenia. Ľudové tradície sa tradujú tak, že sú nielen ponorené do minulosti, ale spĺňajú aj očakávania súčasného moderného sveta. Preto organizujú detské dielne a aktivity, kde sa môžu príslušníci mladšej generácie zoznámiť s tradičnými ľudovými umeleckými technikami a rozvíjať svoju kreativitu.

Centrum združenia sa nachádza v obci Dél Komárom. Jeho členovia sa aktívne zapájajú do miestnych podujatí a programov a snažia sa prispieť k zachovaniu a propagácii ľudového umenia a kultúrneho dedičstva.

(FOTO: Facebook)