Región Dél-komárom 2023. 05. 10.

Maďarský Komárom sa obohacuje o zelené plochy

Do tohtoročného programu pre zber odpadkov „TeSzedd! – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért!” sa zapojili aj zamestnanci okresného úradu Komárom, Maďarsko.

Dobrovoľníci koncom apríla zbierali odpadky v pevnosti Monostori až po Ácsi út, aby vyčistili okolie.

Primátor Attila Molnár zdôraznil, že je dôležité venovať sa nášmu životnému prostrediu viac ako len jeden deň, preto je veľmi vďačný Komáromi Városgazda Nonprofit Kft., KÖSZ a miestnym mimovládnym organizáciám, ktoré neustále dbajú na udržiavanie čistého životného prostredia.

V najbližšom období bude pokračovať zber odpadu v Koppánymonostor, kde budú dobrovoľníci v spolupráci so zamestnancami SK Battery čistiť areál.

Mimochodom, nebola to jediná zelená akcia za posledné dni, keďže pri príležitosti Dňa Zeme 22. apríla bola zorganizovaná aj výsadba stromov, do ktorej sa zapojili aj inštitúcie a jednotlivci.

Počas iniciatívy bolo vysadených takmer pol stovky kvitnúcich stromov a kríkov. K úspechu podujatia prispeli krátkym programom aj žiaci MŠ Csillag. Pri výsadbe stromov pomáhali zamestnanci Komáromi Városgazda Nonprofit Kft.

Aj koncom apríla sa konala akcia „Zasaď svojmu dieťaťu stromček!“ Programu sa zúčastnilo 23 rodín, ktoré vysadili 23 stromov pozdĺž Gyurkó János Tanösvény. Program zorganizoval KEBEL (Združenie priateľov pevnosti Komárom).

Predsedníčka združenia Mária Pólya uviedla, že zelené aktivity výrazne podporuje aj vedenie mesta a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. V rámci programu členovia KEBELu vyčistili priestor od odpadu a následne poďakovali rodinám za účasť ponúknutím čaju a mastného chleba.

Zdroj: komarom.hu