Kultúra 2011. 10. 07.

Mariška Rácz stojí na streche…

Mariška Rácz stojí na streche… V piatok premiéra v Jókaiho divadle v Komárne

Týždeň pred premiérou čaká deväť žien, pripravených vyštartovať, na príchod dažďa, lebo nový šéf pije whisky s dažďovou vodou. Ale kto povie tomu starému, že o kanceláriu ďalej už zaujal svoje miesto jeho nástupca? Niečo tu nie je v poriadku, niečo by bolo treba urobiť… Ak nič iné, tak aspoň veci zariadiť tak, aby sa tí dvaja nestretli…

Cyklus skúšok hry Whisky s dažďovou vodou už dospel do finále. Hudobnú adaptáciu komédie Pétera Szásza – dielo Istvána Verebesa a Györgya Aldobolyi Nagya – uvedie Jókaiho divadlo v Komárne v piatok, teda 7.-ho októbra 2011 so začiatkom o 19:00 hodine, ako prú premiéru svojej 59. divadelnej sezóny.

„Je všeobecne platným faktom, žiaľ, že moc je vždy zbabelá, zastiera, zahmieva. Urobí rozhodnutie a zodpovednosť sa pokúsi previesť čo najnižšie. Aj zodpovedných hľadá vždy inde. Ak treba zaviesť určité nepríjemné opatrenie, tak to má vždy nejaký taký dôvod, ktorý stojí mimo nej… Táto hra je o tom, do akej situácie dostáva ženy zbabelosť mužov. A o tom, že niečo nie je v poriadku…”– vyznal sa István Verebes, režisér predstavenia, ktorý sa po piatich rokoch vrátil do Komárna na dobu réžie jedného predstavenia.

Scénu a kulisy predstavenia navrhol János Mira a.h., autorkou kostýmov je Erika Gadus a.h., ako choreografka – súbor tiež dobre poznajúca – pracovala na produkcii Johanna Bodor.

Ženy, ktoré sa pokúsia zachrániť čo sa dá: Éva Bandor (Mariska Rácz), Judit Csoma a.h. (Klára Koroda), Anita Szabó Szvrcsek (Rézi Jablonkay), Mari Varsányi (Judit Wolmuth), Krisztina Holocsy (Vilma Janicsár), Renáta Tar (Alíz Viczián), Xénia Molnár (Krűgerová), Viktória Rák a.h. (Linda Horcsek) a Edit Balaskó (Rózsika Vadas).

Kapela, ktorá zanôti piesne Györgya Aldobolyi Nagya: Zsuzsanna Pálinkás Andrássy, Péter Farnbauer a.h., Péter Emmer a.h., Attila Varjú a.h.

Vyjadrite svoj názor