Ľudia 2021. 08. 30.

Máte doma malých umelcov? Dajte im priestor na rozvoj v Súkromnej základnej umeleckej škole Sylvie Czafrangóovej!

Umelecké štúdium má viacero výhod. Popri inom „rozjasňuje” aj mozog a podnecuje deti ku kreativite a rozumne využitému voľnému času. Máte doma nejaký mladý talent, ktorý potrebuje oporné piliere v podobe umeleckého štúdia? Tak prijímačky do Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej bude niečo pre vás!

Pre ktoré detičky je škola určená a akú sú výhody detí, ktoré sa rozhodnú pre umelecké štúdium? Aj o tomto sa môžete dočítať nižšie.

Aký vplyv má výučba hudby, výtvarníctva a tanca na rozvoj detí?

Umelecké štúdium má „rozjasňujúci” účinok na mozog. Aké sú tieto priaznivé účinky na mozgovú aktivitu a rozvoj osobnosti? Vyspelejšia intelektuálna a emočná inteligencia, schopnosti riešiť problémy, zvýšená flexibilita, odbúranie stresu, sebadôvera, pocit zodpovednosti, vytrvalosť … a mohli by sme pokračovať ďalej a ďalej. Sú to užitočné veci, bez ktorých nemôžeme v dnešnom svete prosperovať.

Komu odporúčame umeleckú školu?

Pre každé dieťa, ktoré dosiahlo vek 6 rokov a chce naplniť svoje tvorivé energie, s citom pre krásu a umelecké,  spoločenské zážitky. Pre deti, ktoré si popri všeobecnom štúdiu môžu a chcú nájsť čas na umelecké vzdelanie. Odporúčame to tým, ktorí vedia, že dosiahnuť výsledky a trvalý zážitok z úspechu – rovnako ako počas športu alebo jazykového vzdelávania – je možné vytrvalosťou, usilovnosťou a pravidelným precvičovaním doma.

Z ktorých odvetví umenia si môžete vybrať?

V našej škole sa deti môžu zapojiť do učenia sa troch odvetví umenia: výtvarného, tanečného a hudobného.

Ponuka výtvarného odboru:

Vizuálna výchova poskytuje príležitosť na rozvoj zručností študentov, ktorí sa zaujímajú o výtvarné a úžitkové umenie. Zaisťuje získavanie a precvičovanie znalostí v rôznych výtvarných odboroch – maľba, grafika, ľudová tvorba, hrnčiarstvo a keramika.

Ponuka tanečného odboru:

V našej škole sa žiaci môžu naučiť ľudový tanec, moderný tanec a balet. Tanec je neoceniteľnou pomôckou pri budovaní zdravých medziľudských vzťahov. Okrem vyučovacích hodín zohráva dôležitú úlohu aj scénické prevedenie choreografií, ktoré sa na hodinách naučia. Predstavenia na jednej strane umožňujú našim tanečníkom zažiť umelecký zážitok a na druhej strane formujú silnú komunitu detí i rodičov.

Ponuka hudobného odboru:

Vo veku 5-6 rokov si deti, v rámci skupinovej hudobnej výuky, rozvíjajú elementárne hudobné zručnosti, návyky a vedomosti. Potom študenti prechádzajú na individuálnu inštrumentálnu výuku a skupinovú výučbu teórie hudby.

  • Sláčikové nástroje: husle, violončelo, kontrabas
  • Dychové nástroje: flauta, zobcová flauta
  • Klávesové nástroje: klavír, klasický syntetizátor
  • Akordové nástroje: klasická a elektrická gitara
  • Ľudové nástroje: citara
  • Výučba spevu: klasický a ľudový

Kedy a kde budú prijímačky?

Tí, ktorí sa chcú zapísať, môžu tak urobiť vyplnením prihlášky osobne, v období od 2. do 10. septembra 2021 od 14:00 do 18:00 hod. v Komárne, na Nádvorí Európy 18 v budove Súkromnej základnej umeleckej školy Sylvie Czafrangóovej.

Ak potrebujete ďalšie informácie a pomoc, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle: 0944 235 432 alebo cez kontaktný formulár našej webovej stránky: www.szusart.sk. Čakáme Vás!

Kontakt:

  • Web: www.szusart.sk
  • Facebook: szus czafrangosylvia
  • E-mail: szusart@gmail.com
  • Tel.: 0944 235 432