Mesto 2016. 05. 02.

Matričný úrad sa presťahoval!

Upriamujeme pozornosť ctených občanov, že Matričný úrad (matrika) sa od dňa 2. mája 2016 presťahoval na novú adresu!