Mesto 2016. 05. 02.

Matričný úrad sa presťahoval!

Upriamujeme pozornosť ctených občanov, že Matričný úrad (matrika) sa od dňa 2. mája 2016 presťahoval na novú adresu!

Stránky budú od pondelka prijímať na Ul. pevnostý rad číslo 1 (budova Mestského úradu Komárno – Dôstojnícky pavilón) na prízemí na konci chodby (dvere číslo 3A).

Vyjadrite svoj názor