Mesto 2020. 04. 24.

Mesto upozorňuje na zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade

Mesto Komárno informuje svojich občanov na určité nariadenia a postup v prípade narodenia dieťaťa, svadby alebo úmrtia príbuzného.