Kultúra 2012. 01. 16.

Medzinárodný deň pamiatky obetí Holokaustu- Pozvánka

ŽNO v Komárne Vás týmto pozýva na stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí Holokaustu vyhláseného OSN, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa  29. januára 2012 v budove Menház. 

Program:
14:30- Niekoľko poznámok k vyučovaniu holokaustu na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa (FF UKF) v Nitre a holokaustu na južnom Slovensku PaedDr. Veronika Slneková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre histórie FF UKF v Nitre. V rámci svojej pedagogickej činnosti sa venuje dejinám po druhej svetovej vojne, a to v rámci svetovej i (česko)slovenskej histórie. Zároveň vedie prednášky a semináre k problematike holokaustu v rámci Európy a i tzv. riešenia “židovskej otázky” v slovenskom štáte v rokoch 1939-1945.

15:15- Holokaust v Maďarsku – prednáška autora viacerých publikácií, historika z Budapešti  dr. Gábor Kádára

16:00- Zapálenie sviečok v synagóge pri pamätníku

Srdečne Vás očakávame!

Vyjadrite svoj názor