Kultúra 2012. 06. 03.

ŽNO bude spomínať

Židovská náboženská obec v Komárne touto cestou pozýva každého dobrosrdečného človeka na pamätnú tryznu pri príležitosti 68. výročia deportácie Židov z Komárna a okolia, ktorá sa uskutoční v neďelu 17. júna 2012.
10.30 – Spomienka na židovskom cintoríne (Ulica Zlatého muža 1.) Slávnostný prejav bude mať rabín Tamás Verő, smútočnú pieseň prednesie kantor Anatolij Klavanskij.

12.00 – Zapálenie sviečok pri pamätníku obetí v synagóge, odhalenie pamätnej tabule na pamiatku našej súverkyne Yvonne Tomenendal – Wollner (1948-2011).

13.00 – Susi a Peter Scheiner – premietanie pokračovania filmu Spomienky pre budúcnosť.

 

Vyjadrite svoj názor