Mesto 2020. 05. 15.

Mesto darovalo vďaka sponzorovi múku odkázaným rodinám

Spoločnosť Energymontage podarovala mestu dve tony múky. Mesto následne podporilo rodiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej situácii.

Na základe požiadaviek doručených na sociálne oddelenie mesta Komárno boli balíky múky doručené odkázaným obyvateľom prostredníctvom mestskej polície. Súčasťou tohto sponzorského daru od spoločnosti Energymontage bola aj dezinfekcia všetkých priestorov mestského úradu ozónom, bez použitia chemikálií.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város