Mesto 2018. 04. 30.

Komárno je pripravené nájsť dôstojné miesto pre Máriu Teréziu

Mesto Komárno má záujem o súsošie Márie Terézie, ktorému už niekoľko rokov hľadá trvalé miesto v Bratislave Bratislavský okrášľovací spolok.

Primátor Komárna László Stubendek záujem mesta deklaroval v liste adresovanom riaditeľovi Bratislavského okrášľovacieho spolku Marošovi Mačuhovi. „Pokiaľ udalosti z hľadiska umiestnenia súsošia v Bratislave nenaberú pozitívny obrat, rád by som navrhol, aby bolo súsošie, aj keď len dočasne, umiestnené na dôstojnom mieste v Komárne,“ uviedol Stubendek.

Dôvodom záujmu mesta je skutočnosť, že Mária Terézia viacerými listinami potvrdila mestské práva Komárna a 16. apríla 1745 mu udelila práva slobodného kráľovského mesta. Mačuha je presvedčený, že súsošie by malo zostať tam, kde vzniklo, teda v Bratislave. „To je aj náš názor, no pokiaľ sa to nepodarí, sme pripravení Máriu Teréziu privítať v Komárne,“ reagoval Stubendek.

Súsošie uhorskej kráľovnej Márie Terézie z carrarského mramoru, vysoké 6,65 metra na viac ako štvormetrovom podstavci bolo na bývalom Korunovačnom námestí v Bratislave odhalené v máji 1897. Jeho autorom bol bratislavský sochár Ján Fadrusz. Súsošie odstránili v roku 1921 príslušníci československých légií, ktorí sochu za asistencie polície zničili. Bratislavský okrášľovací spolok sa rozhodol obnoviť sochu a vytvoriť jej čo najvernejšiu kópiu na základe dobových fotografií i zameraním zachovaných úlomkov sochy, ktoré sa nachádzajú v Bratislave a Budapešti. Zmenšená bronzová kópia súsošia bola krátko umiestnená pred hotelom na Hviezdoslavovom námestí, návrh na trvalé umiestnenie na tomto mieste však mestskí poslanci zamietli. Socha sa preto dočasne nachádza na nábreží Dunaja v areáli River Parku a hľadá svoje trvalé miesto.

(tasr)