Mesto 2015. 05. 07.

Mesto Komárno nadviazalo kontakty s agentúrou SARIO

Do Komárna, na Mestskú radnicu zavítal v stredu 6. mája 2015 Ján Rybárik, zástupca vedúceho Odboru regionálnych kancelárií Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO zriadenej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
S pánom primátorom, László Stubendekom a zástupcami vedenia mesta a úradu prerokovali stav investícií v Komárne a v jeho okolí a možnosti rozprúdenia investičných tokov do mesta Komárno a do Podunajského regiónu.
Vedenie mesta a úrad poskytne všetky informácie a podklady (ohľadne parciel, infraštruktúry, územného plánu, atď.) potrebné k tomu, aby sa Komárno a priľahlý región mohol dostať konečne na mapu investičných príležitostí, ktoré agentúra SARIO ponúka zahraničným investorom.
Komárno síce nemá možnosť ponúknuť veľké plochy vhodné pre obrovské investičné aktivity realizované na zelenej lúke, nakoľko súvislé parcely vhodné na investície takéhoto charakteru boli za predchádzajúcich vedení mesta sprivatizované. Mesto však naďalej môže ponúknuť opustené bývalé priemyselné areály využívané v minulosti teraz už nefungujúcimi firmami, kde je možné zrealizovať rôzne výrobné, skladové a logistické aktivity formou takzvaných hnedých investícií. K tomu je však potrebný pozitívny prístup a pomoc nielen zo strany agentúry SARIO, ale taktiež od všetkých zainteresovaných štátnych inštitúcii, a tiež ponúknutie potrebných investičných stimulov.
Dúfajme, že stretnutie zainteresovaných prinesie svoje ovocie a dostaneme sa bližšie k vytúženému cieľu, k realizácii nových investičných aktivít s cieľom zriadenia nových pracovných miest v Komárne.

-krá-
-Mesto Komárno-