Mesto 2014. 02. 07.

Mesto Komárno zvýšilo bezpečnosť v meste

Minulý rok sa zdá byť prelomovým aj pre mestskú políciu v Komárne. Vlani totiž nastali zmeny, ktoré by mali pre širokú verejnosť priniesť viditeľný osoh.

Za dobre odvedenú prácu si zaslúži poďakovanie vedenie mesta, mestský úrad, príslušná komisia, mestské zastupiteľstvo a v neposlednom rade mestská polícia a firma, ktorá realizovala projekt.

Prvou lastovičkou nášho príbehu bol nákup nového vozidla SUV s plynovým pohonom, ktorý po overení nasledoval nákup ďalších dvoch podobných vozidiel. Vozidlá boli opatrené nápismi v štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, čo vyzdvihujeme ako pozitívum. Vozidlá boli zakúpené prostredníctvom lízingu z prostriedkov mesta, čo sa javí ako najvhodnejšie finančné riešenie.

Pri realizácii projektu rozšírenia a skvalitnenia mestského kamerového systému sa podarilo získať prostriedky aj z fondov a tak mesto muselo prispieť z vlastných zdrojov len jednou pätinou celkovej ceny. Značne sa tým zvýšila pasívna aj aktívna ochrana občana na území mesta, pretože už existujúci kamerový monitorovací systém zložený z 19 kamier bol rozšírený o 8 kamier takmer na celé územie mesta a aj samotné záznamové zariadenia boli nahradené najmodernejšou technikou. Novo nainštalované kamery majú vysokú rozlišovaciu schopnosť a novo vybudované operačné stredisko na mestskej polícii má 24 hodinovú stálu službu. Veríme, že rozšírenie kamerového systému bude mať priaznivý vplyv aj na zločinnosť a záznam z kamier poslúži nie len ako dôkazový materiál, ale v mnohých prípadoch sa podarí predísť spáchaniu trestného činu alebo priestupku.

Ako ďalšie pozitívum môžeme vyzdvihnúť úplné naplnenie stavov pracovníkov mestských policajtov. Aj táto skutočnosť potvrdzuje nadpis článku, že mesto Komárno v roku 2013 skutočne urobilo maximum pre bezpečnosť občanov v meste.

városi rend 22

(komárno.sk)