Mesto 2019. 10. 11.

Mesto rozširuje monitorovací kamerový systém

Jednou z najdôležitejších úloh mestskej polície je udržiavanie verejného poriadku v meste, udržiavanie čistoty na uliciach, verejných priestranstvách a iných verejných miestach mesta a prispievanie k ochrane verejného majetku.

Z tohto dôvodu sa v Komárne postupne rozširuje rozmiestnenie monitorovacích kamier, aby pomohli vykonávať tieto úlohy efektívnejšie. V súčasnosti na sledovanie verejných priestranstiev používa mestská polícia 25 monitorovacích kamier. V minulom roku mesto na tento účel získalo dotáciu vo výške 5 tisíc eur a v tomto roku plánujú nasadiť ďalšie tri kamery financované vo výške 8 tisíc eur z Fondu na podporu projektu v oblasti prevencie kriminality.
 

Doteraz nainštalovaná sieť kamier dokázala, že vo veľkej miere pomáha mestskej polícii pri prevencii trestnej činnosti. Kamery sú monitorované a ich zábery hodnotené 24 hodín denne v budove mestskej policajnej stanice, takže mestskí policajti môžu okamžite poslať hliadku na miesto činu, ak zistia náznaky krádeže alebo vandalizmu.
 

„Je oveľa ľahšie predchádzať trestnému činu, ako odstrániť jeho následky. Kamery nenahrádzajú prítomnosť polície, ale hrajú kľúčovú úlohu v predchádzaní trestného činu a pri jeho odhaľovaní. Prítomnosť kamery častokrát odradí páchateľa od vykonania trestného činu. Prostredníctvom kamier je možnosť zadokumentovať, odhaľovať a objasniť trestnú činnosť. Počas fungovania kamerového systému boli vo viacerých prípadoch identifikovaní páchatelia a tým mohli byť voči nim vykonané potrebné opatrenia“ – uviedol Ernő Ujj, zástupca náčelníka Mestskej polície v Komárne.
 

Vďaka kamerovej sieti je možné znížiť škody spôsobené vandalizmom, pretože pravidelné poškodenie nových detských ihrísk a nových kontajnerových staníc v meste nie je neobvyklé. Z tohto dôvodu mesto cielene nasadzuje kamery v tých častiach mesta, kde je najväčší pohyb osôb, prípadne kde najviac môže dochádzať k páchaniu trestnej činnosti.
 

„Kamerový systém je pre našu prácu vynikajúci, ale dôležitá je aj efektívna spolupráca s obyvateľmi. Preto žiadame obyvateľov, aby nám aktívne pomáhali pri odhaľovaní priestupkov, aby kontaktovali políciu, ak si všimnú, že niekto poškodzuje verejný majetok. Škody sa vyskytujú v každom meste, ale úzkou spoluprácou s občanmi ich môžeme v našom meste výrazne znížiť“ – dodal Ernő Ujj.

(komarno.sk)