Región Dél-komárom 2021. 12. 06.

Mesto Komárom už vydalo 300 častí podcastu

Od spustenia série podcastov Južné Komárom ubehol už viac ako rok.

Za posledných 13 mesiacov pripravila Komáromi Városmarketing Kft. viac ako tristo rozhovorov o svojom Komárome, témach súvisiacich s Komáromom, podujatiach a zaujímavostiach v severnom a južnom Komárome.

Podcasty, ktoré vychádzajú každý deň, sa dotýkajú tém, ktoré rezonujú v spoločnosti či už ide o oblasť kultúry, športu alebo aktualít z oblasti.

Zaužívanou sa stala aj relácia Títo mladí, v ktorej každý piatok o 18:00 diskutujú mladí ľudia o aktuálnych témach.

Podcasty je možné vypočuť si nie len na tradičných miestach akými sú Spotify alebo SoundCloud, ale aj na Facebookovej stránke Komáromu a tiež Podcast skupiny.

Zdroj: komarom.hu