Mesto 2021. 06. 15.

Mesto vyčlenilo na obnovu a rozvoj ciest viac ako 900-tisíc eur

V rámci investícií plánovaných v tomto roku venuje mesto zvýšenú pozornosť doprave, veď čoraz hustejšia premávka spôsobuje čoraz viac problémov.

Strategickým krokom je rozšírenie a rekonštrukcia prepojenia cestných komunikácií medzi II. a VII. sídliskom, ako aj vybudovanie kruhového objazdu v celkovej hodnote 500 tisíc eur. Zrekonštruované budú aj dva cestné úseky – od budovy mestskej polície smerom k pevnosti a na Tržničnom námestí za vyše 200 tisíc eur.
Medzi položkami programu rekonštrukcie chodníkov v objeme 150 tisíc eur figuruje rekonštrukcia chodníkov v okolí železničnej stanice, úsek smerujúci k bráne pevnosti/hradnému trhovisku a na Ulici pohraničnej.

Mestská samospráva v máji schválila aj investičný balík, v rámci ktorého bude pokračovať obnova viacerých úsekov chodníkov na Tržničnom námestí a chodníkov na Jazernej ulici.
Celková suma na obnovu/rozvoj cestných komunikácií a chodníkov teda činí viac ako 900 tisíc eur – v minulosti by sme podobný príklad márne hľadali.

Okrem toho bude na Elektrárenskej ceste vytvorených 20 nových parkovísk a na Dunajskom nábreží budú v záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky prerobené jednotlivé časti vozovky. Na oba tieto účely bolo schválených po 32 tisíc eur.

Zdroj: Béla Keszegh