Mesto 2016. 08. 01.

Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu

Nedeľné popoludnie prinieslo veľké množstvo zrážok, silný vietor a krupobitie, čo spôsobilo veľké škody v Komárne. Hneď v nedeľu popoludní vedenie mesta vyhlásilo mimoriadnu situáciu a tretí stupeň povodňovej aktivity. Sústavne prebiehajú konzultácie s príslušnými orgánmi, posudzujú a odstraňujú sa vzniknuté škody, v plnom prúde sú upratovacie práce.

V nedeľu, 31. augusta, v skorých popoludňajších hodinách nastal v Komárne bezprecedentný súdny čas. V priebehu dvoch hodín spadlo výnimočných 80 -100 mm zrážok, čo dokazuje mimoriadnu situáciu, ročný priemer je cca. 600-700 mm. Ku kaskáde silného dažďa sa pridružil silný vietor a krúpy, miestami až o priemere 2-3 cm. Na území mesta vyvrátil vietor z koreňov na viacerých miestach stromy o priemere 8-10 metrov. Voda na mnohých miestach stála vo výške 50-60 cm, na väčšine hlavných ciest nastala kritická situácia. Prevádzka na ceste a chodníkoch bola narušená vyvalenými stromami, kanalizácia nebola schopná absorbovať veľké množstvo zrážok. Na uliciach uviazlo viacero vozidiel vo vode, miestami spadla aj časť strechy budovy. V rodinných domoch, garážach stála voda, hladina vody sa niekde priblížila až po oblasť stropu. Hasiči prijali za menej ako hodinu vyše 200 núdzových volaní od občanov.

Najkritickejšia situácia bola v Novej Stráži. Okrem hromadiacej sa vody došlo aj k výpadku elektrického prúdu, čo značne brzdilo upratovaciu prácu. Vzhľadom k tomu, že popoludní bol štvorhodinový výpadok prúdu, ktorý bol pravdepodobne spôsobený padlým stromom na elektrické vedenie, znemožnilo sa fungovanie vodných čerpadiel. Problém odvodnenia dažďovej vody v meste je aj tak problematický, ale teraz sa tieto problémy znásobili. Mnoho rodinných domov stálo vo vode, z kanalizačného systému na niekoľkých miestach voda tiekla naspäť.

Primátor zvolal v nedeľu popoludní operatívnu poradu s kompetentnými orgánmi, a potom vyhlásil mimoriadnu situáciu a tretí stupeň povodňovej aktivity. Tento fakt je dôležitý aj preto, že odôvodnená bude podpora štátu pri uplatnení náhrady škôd. Mimoriadna situácia na území mesta je vyhlásený do pondelka 12.00, potom ostáva v platnosti druhý stupeň povodňovej aktivity po dobu niekoľkých dní. Obyvatelia môžu nahlásiť škody väčšieho rozsahu na mestskej polícii, odkiaľ budú žiadosti postúpené príslušným štátnym orgánom, kde budú individuálne posúdené. Obyvatelia majú možnosť odovzdať svoj nárok na náhradu škody v lehote do 30 dní, ak v ich byte, domove, garáži alebo pivnici (okrem záhrad) došlo k veľkým škodám. Polícia čaká žiadosti (tlačivá na túto udalosť nie sú) obyvateľov, v ktorých je nutné popísať škodu, zdokumentovať a oznámiť nárok na náhradu škody.

Zo strany mesta sa na upratovacích prácach podieľalo 25 až 30 ľudí, zo strany hasičského zboru, policajného oddelenia to bolo ďalších 70-80 ľudí z celého okresu. Pracovali na obnove prevádzky ciest, na čerpaní vody z domov pivníc a garáží. V podvečer sa prevádzka vrátila do normálu, ale na mnohých miestach spôsobila voda ďalšie problémy. V noci vyvrátený strom na Alžbetinom ostrove sa podarilo v ranných hodinách odstrániť.
„Vďaka súdržnosti ľudí sme boli schopní rýchlo reagovať na pomerne náhly nástup katastrofickej situácie. Hmotné škody sú značné, ale najdôležitejšie je, že nedošlo k žiadnym vážnym osobným zraneniam. Počas niekoľkých týždňov to bol už tretí lejak, ktorý postihol mesto, ale tento posledný nemal ešte obdobu za posledné desaťročia. Ďakujem všetkým, ktorí sa a podieľali na práci, ďakujem za súdržnosť obyvateľov „- povedal László Stubendek, primátor mesta.

Krízový štáb aj v pondelok ráno začínal zladením práce kompetentných orgánov a koordináciou úloh. Zamestnanci mestskej polície aj zamestnanci v rámci verejnoprospešných prác naďalej pokračujú v upratovacích prácach. Úlohy budú vykonávať podľa poradia dôležitosti.

Zamestnanci mestských služieb pracujú tiež na plný výkon. Mesto požiadalo aj KOMVaK, aby všetky čistenia kanálov previedli so zvýšenou pozornosťou, nakoľko v mnohých prípadoch boli problémy s upchatím kanalizácie práve v dôsledku neodstránených listov a vetvičiek. Tím civilnej ochrany pracoval na plný výkon, zaobstarali nové zariadenia na čistenie a pripravili viac tisíc protipovodňových vriec na prípadnú ďalšiu kritickú situáciu, aby mohli pomôcť obyvateľom v tiesni.

Do pomocných prác sa zapojili mnohí obyvatelia, čo je obrovská pomoc pri upratovaní. Prosíme každého obyvateľa, aby sa v prípade nutnosti, ak je to možné, zapojil do upratovacích prác. Výrazne pomôže, ak sa obyvatelia zapoja, či už pri zametaní vlastného územia, alebo pri zbieraní zlámaných vetvičiek, nánosov. Po meste neustále jazdia traktory a menšie nákladné autá, na ktoré nakladajú pracovníci pripravené kôpky smetí a hrubšie vetvy napiľujú.

Vyčíslenie škôd pokračuje, v priebehu budúceho týždňa príde na rad aj postrekovanie komárov, ak to dovolí počasie. Ak máte akékoľvek otázky, žiadosti , obráťte sa na zamestnancov úradov, sú vám k dispozícii. Prosíme vás touto cestou o trpezlivosť, nakoľko zamestnanci úradov odpovedajú na mnohé vaše otázky.

(Metský úrad Komárno)