Mesto 2019. 07. 14.

Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností

Mesto spolu ponúka na predaj štyri dvojizbové byty a dva priestory na prenájom. Záujemcovia sa po splnení podmienok môžu hlásiť do augusta.

Mesto ponúka formou obchodnej verejnej súťaže dvojizbové byty na Dvorskej ulici, Ulici mieru a na Sústružníckej ulici. Prehliadky nehnuteľností sú možné na základe telefonického dohovoru s Odborom rozvoja a správy MsÚ, a to v dňoch utorok a štvrtok od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Po splnení podmienok aj s uložením zábezpeky je potrebné odovzdať prislúchajúce doklady najneskôr do 30. augusta 2019.

Okrem toho ponúka mesto na prenájom aj nebytové priestory v budove Dôstojníckeho pavilónu. Ponuky je možné predkladať do 16. augusta 2019.

Podrobné špecifikácie nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, podmienky a postup verejnej súťaže sú dostupné na stránke www.komarno.sk a bližšie informácie okrem toho podáva aj Oddelenie evidencie a správy majetku na telefónnom čísle 035/2851 378.