Mesto 2015. 02. 04.

Mesto zverejnilo mená 2000 dlžníkov

Vedenie mesta Komárno v snahe o zvýšenie platobnej disciplíny právnických a fyzických osôb týmto zverejňuje zoznam dlžníkov – fyzických osôb v súlade s ustanovením § 52 zákona č. 563/2009 Z. z.. Zoznam nie je úplný, neobsahuje údaje o nedoplatkoch fyzických osôb nižších ako 160 eúr a má len informatívny charakter, čo znamená, že nie je použiteľný na právne úkony.

Zoznam sa Vám otvorí ak kliknete na link:

ZOZNAM DLŽNÍKOV (fyzické osoby) február 2015.