Mesto 2019. 10. 22.

Mesto zverejnilo termíny pre zber zložiek komunálneho odpadu v rodinnej zástavbe

Popri zmesovom komunálnom odpade sa v jednotlivých termínoch bude konať aj zber triedeného odpadu, pričom na jednu domácnosť prislúchajú maximálne štyri až päť vriec triedeného odpadu.

Jednotlivé zložky komunálneho odpadu predstavujú v danom prípade materiály ako papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, sklo a odpad zo záhrad. Triedený odpad je možné vyložiť vo vreciach popri zbernej nádobe so zmesovým komunálnym odpadom.

Zber sa bude konať v nasledujúcich termínoch, pričom smerodajné pre každú lokalitu je deň, kedy sa obvykle koná odvoz komunálneho odpadu:

  • od 21. októbra – do 25. októbra 2019 (len bioodpad)
  • od 04. novembra – do 08. novembra 2019 (papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, sklo, bioodpad)
  • od 18. novembra – do 22. novembra 2019 (len bioodpad)
  • od 02. decembra – do 06. decembra 2019 (papier, plasty, kovy, VKM, sklo, bioodpad)
  • od 30. decembra 2019 – do 03. januára 2020 (papier, plasty, kovy, VKM, sklo, bioodpad)
  • od 27. januára – do 31. januára 2020 (papier, plasty, kovy, VKM, sklo, bioodpad)
  • od 24. februára – do 28. februára 2020 (papier, plasty, kovy, VKM, sklo, bioodpad)

Mesto okrem toho informuje, že odpad zo záhrad sa primárne kompostuje na mieste vzniku. Ďalej informuje občanov, že triedené zložky komunálneho odpadu je možné tiež bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste počas otváracích hodín.

Viac informácií nájdete na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle 035/28 51 362.

Zdroj: Mesto Komárno – Komárom Város