Mesto 2017. 02. 21.

Trieďme odpad!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 27. februára 2017 – do 03. marca 2017
od 27. marca 2017 – do 31. marca 2017
od 24. apríla 2017  – do 28. apríla 2017

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o.
Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané

Dôležité upozornenia:

  • každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
  • v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
  • triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne – zatvorené)

    O podrobnejšie informácie môžete požiadať osobne na Komunálnom odbore MsÚ v Komárne, alebo na telefónnom čísle: 035/28 51 362

Mesto Komárno