Mesto 2016. 11. 18.

Trieďte odpad!

Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 5. decembra 2016 – do 9. decembra 2016
od 2. januára 2017 – do 6. januára 2017
od 30. januára 2017 – do 3. februára 2017
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.
triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne – zatvorené)
Ďalšie Informácie:
Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych služieb, tel.: 035/28 51 362
-Mesto Komárno-