Mesto 2022. 02. 14.

Mestské kultúrne stredisko Béniho Egressyho sa vďaka úspešnému projektu aj naďalej rozvíja

Mestské kultúrne stredisko Béniho Egressyho sa vďaka úspešnému projektu ďalej rozvíja, investícia sa týka Komornej sály Józsefa Kiss Pénteka. Okrem toho bude zakrátko ukončená úprava okolia budovy a v blízkej budúcnosti sa tím kultúrneho strediska bude svojimi projektami uchádzať o ďalšie granty.

Inštitúcia sa úspešne uchádzala o finančný príspevok z fondu malých projektov, teda vlani vytvorená komorná sála pomenovaná po známej osobnosti kultúrneho života nášho mesta, ktorý nás opustil v septembri 2018, bude dokončená za 38 tisíc eur poskytnutých práve z tohto zdroja. Investícia si vyžaduje spoluúčasť vo výške 15 percent, ktoré plánuje uhradiť samospráva. Partnerom nášho kultúrneho strediska je Budínsky hudobný dom Fonó (Fonó Budai Zeneház), ktorý sa podujal na organizáciu rôznych podujatí.

„Sme veľmi radi, že túto prepotrebnú komornú sálu, ktorú sme inštalovali vlani, môžeme ďalej rozvíjať. Z dotácie zakúpime mobilné pódium a hľadisko a súčasťou projektu je aj 100 nových pohodlných sedadiel. Kvalitný projektor a plátno zas budú poskytovať možnosť premietania, vzdelávania či iných umeleckých riešení,“ – uviedol riaditeľ strediska Róbert Lakatos.

V prvej fáze bola zo sumy 40 tisíc eur vytvorená samotná sála, k tomu teraz pribudlo ďalších 38 tisíc eur. Sálu aktívne využívajú aj odborné krúžky, ktoré sa v budove pravidelne konajú. Počas nasledujúcich týždňov bude v plnej miere obnovené aj námestie pred budovou MsKS. S výnimkou parkoviska budú zrekonštruované chodníky i priestor pred hlavným vchodom, miesta na sedenie poskytnú základ budovania komunitného priestoru. Investíciu 107 tisíc eur hradí samospráva z vlastných zdrojov. „Naším cieľom je, aby popri skrášľovaní interiéru opeknievalo aj okolie budovy, aby mohlo svojich návštevníkov vítať na úrovni. Okrem priestoru pred hlavným vchodom do budovy zrekonštruujeme aj úsek cestnej komunikácie smerom k pevnosti a chodníky, ktoré budú bezbariérové. Plánujeme aj obnovu cesty pred budovou MsKS,“– dodal primátor mesta Béla Keszegh.

Paralelne s uskutočňovaním investícií v budove MsKS a okolí, realizujú aj rekonštrukciu amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu, kde vymieňajú 400 starých sedadiel za nové a špeciálnym materiálom opravujú rozdrobené murivo. „Divákov budú očakávať sklápacie a pohodlnejšie sedadlá, opravené budú aj obklady hľadiska. Drevené časti znovu natreli a vykonali potrebné opravy. Investícia v objeme 80 tisíc eur bude ukončená na jar,“ – uviedol Béla Keszegh. Samospráva už má pripravenú projektovú dokumentáciu aj na rekonštrukciu pódia, kto-ré potrebuje okrem údržby aj predely, ktoré zabezpečia kvalitnejší priestor pre rôzne inscenácie.

„Sústavne pripravujeme nové projekty, plánujeme ďalej realizovať dva nové zámery. Vďaka externým zdrojom a príspevkom z rozpočtu samosprávy sú naše pod-mienky čoraz lepšie. Verím, že protipandemické opatrenia čoskoro pominú a naše priestory budeme môcť naplniť zaujímavým programom, kurzami i podujatiami. Na tento rok pripravujeme bohatý výber podujatí, chceli by sme Komárňanom i návštevníkom mesta ponúknuť čo najviac,“ – informoval riaditeľ Róbert Lakatos.