Kultúra Dél-komárom 2023. 05. 25.

Mladí archeológovia konzultovali spoločne v Komárne a Komárome

Podujatie nedávno zorganizovalo Múzeum Györgya Klapku v Komárome spoločne s Katedrou archeológie ELTE a Univerzita J. Selyeho. Konferencia sa konala prvé dva dni na univerzite v Komárne a ďalšie dva dni v návštevníckom centre Brigetio Komárom.

„Podujatie bolo pre nás obzvlášť dôležité, keďže Katedra archeológie ELTE sa nachádza aj v návštevníckom centre Brigetio, kde študenti univerzitnej archeológie môžu stráviť letné stáže a môžu sa zúčastniť rôznych kurzov,“ zdôraznila Emese Számadó, riaditeľka Múzea Györgya Klapku.

Na konferencii prezentovalo svoje najnovšie výsledky výskumu takmer 70 prednášajúcich a na podujatí sa zúčastnilo aj mnoho odborníkov a návštevníkov z dvoch štátov.

Na otvorení vystúpil s uvítacím príhovorom zástupca primátora Bálint Turi, ktorý označil otvorenie návštevníckeho centra dedičstva Brigetio a vytvorenie znalostného centra ELTE za historický moment.

Nové múzeum v Komárome otvorilo svoje brány návštevníkom počas tohtoročných Komárňanských dní.

Nehnuteľnosť bola postavená ako kasárne pre maďarské kráľovské stajne na začiatku 20. storočia. Do konca prvej svetovej vojny bolo na území monarchie 2 milióny koní. Žrebčín v Komárome pôvodne pozostával z 12 budov, v časoch najväčšej slávy poskytoval živobytie pre viac ako tisícke ľudí.

Dnes zostala len hlavná budova, dôstojnícky byt a dôstojnícke kasíno. Kone chovali do roku 1962, potom sa budova stala sídlom výrobného družstva. Neskôr uvoľnenú nehnuteľnosť obec odkúpila.

Informácie zobrazené v novej expozícii múzea dopĺňa štvorjazyčný multimediálny sprievodca s QR kódom, ako aj hra pre virtuálnu realitu, ktorá návštevníkov prevedie rímskym mestom Brigetio. V štyroch miestnostiach stálej expozície si môžete pozrieť napríklad ozdobnú vojenskú prilbu, ale aj strešnú tehlu, v ktorej je vyrytý portrét a meno slávneho antického básnika Publia Ovidia Nasa, ako jediného známeho antického zobrazenie Ovídia.

Vidieť môžete aj nástenné maľby zdobiace obytné budovy meštianskeho mesta, ktoré zobrazujú mytologické postavy, bohyne a hodové výjavy. Menšie stále expozície predstavujú diela Györgya Klapku.

Zdroj: komarom.hu