Región Dél-komárom 2023. 10. 25.

Mladí ochranári prírody z maďarského Komáromu získali európske ocenenie!

Zoldkomarom.hu uvádza, že Kisvárosi Önkéntes Szémétszedők (KÖSZ) a  DiViSz I. Sustainability Cup sa zaradili medzi TOP 3 projekty Európskej únie.

1. ročník Školského pohára udržateľnosti bol udelený na SALTO AWARDS organizovanom Úniou. Ako hostiteľská organizácia iniciatívy podporovanej Európskym zborom solidarity sme mali tú česť byť  medzi tromi najlepšími zelenými mládežníckymi projektmi v Európe z 200 projektov. Finále sa konalo medzi 4. a 6. októbrom 2023 v poľskom Lubline, ktorý je aj tento rok hlavným mestom mládeže EÚ. Toto uznanie je výsledkom spoločnej práce, vďaka všetkým účastníkom, našim podporovateľom a projektovému tímu, ktorí počas minulého akademického roka s veľkou energiou a nasadením pracovali na podpore udržateľnosti. Osobitné poďakovanie patrí vedeniu mesta Komárom, učiteľom a žiakom škôl, bez ktorých by nič z toho nebolo možné! Výsledky dokazujú, že spolu dokážeme veľké veci“  – dočítate sa na  facebookovej stránke organizácie.

„Okolo roku 2020-21 sme zorganizovali sériu zelených programov na podnet Levente Vargu. V meste sme boli prítomní pri mesačných projektoch, preto sme vyhlásili súťaž o plagát, zorganizovali odborné prednášky, postavili spolu so žiakmi školské kompostéry, zrealizovali športový deň, iniciovali odvoz odpadu a tiež sme organizovali aj komunitný beh,“  dodal Dávid Fehérvári.


Pokračovanie zeleného projektu sa očakáva v budúcom roku, medzi januárom a aprílom pôjdu opäť do akcie KÖSZ a DiViSz. Prezident tiež prezradil, že vďaka grantu Erasmus+  odštartujú v roku 2024  na brehoch Dunaja od Komárom po Ostrihom rozsiahlu kampaň na zber odpadu.  Plánujú tiež nákup ďalších recyklačných strojov. Zahájenie projektu sa uskutoční 27. októbra v pevnosti Monostori.

(Zdroj: zoldkomarom.hu)