Mesto 2014. 01. 13.

Moderná technológia, nízke ceny, ochrana životného prostredia

Komárňanská spoločnosť COM-therm ako dcérska spoločnosť akciovej spoločnosti INTEKOM od 1. septembra 2003 poskytuje služby spojené s dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody v našom meste.  Dodáva tepelnú energiu a teplú vodu do viac ako 10 tisíc bytov,  ako i početným podnikom a inštitúciám v meste. Okrem toho vyrábajú aj elektrickú energiu. COM-therm_logo

Našu vedúcu pozíciu v dodávaní tepla a teplej užitkovej vody sme vydobyli s nepretržitým poskytovaním kvalitných služieb za prijateľnú cenu. Náš pohotovostný tím je pripravený denne 24 hodín zasiahnuť hocikedy, ak sa vyskytne v systéme nejaký problém a treba poruchu odstrániť. Od času, keď je spoločnosť dodávateľom tepla pre mesto, dodávka teplej vody aj v lete je nepretržitá, nakoľko v čase údržby systému túto službu zabezpečuje náhradný zdroj. 

Našimi najväčšími odberateľmi sú komárňanské Bytové družstvo, správca mestských bytov Alternatíva s.r.o. a 18 spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí spolu spravujú viac ako 10 tisíc bytov. Väčšina materských i ostatných škôl, ako aj veľa podnikov i inštitúcií využíva služby našej spoločnosti.

V kombinovanej výrobe elektrickej a tepelnej energie sme zaviedli na trh novú technológiu, ktorá pre spotrebiteľov priniesla značnú úsporu. S motormi poháňanými zemným plynom vyrábame elektrickú energiu a teplo vzniknuté pri tejto výrobe využívame vo vykurovacom systéme. Takto vyrobená elektrická energia je oveľa lacnejšia, ako by sme ju kúpili od iných dodávateľov. Takto môžeme dosiahnuť značnú úsporu.

Lacno vyrobená elektrina nám umožňuje použitie takej patentom chránenej technológie, ktorá vedie k využitiu obnoviteľných zdrojov energie. Znižuje sa produkcia kysličníka uhličitého a zvyšuje sa efektivita výroby tepla a slúži aj ochrane životného prostredia.

O dodávke tepla spätné signály od odberateľov sú pozitívne. Problémy sa vyskytujú pri dodávke teplej užitkovej vody. Existujú prípady, keď niekoľko malospotrebiteľov sa pokúšalo o manipuláciu odmerných zariadení v bytoch a poctivým občanom sa takto neúmerne zvýšili vyúčtované náklady. Tieto prípady spolu so správcami bytov vyšetríme a je nádej, že takéto protiprávne skutky budú takto minimalizované.

Väčšiu časť tržieb spoločnosti platia komárňanskí občania. Je preto samozrejmé, že podporíme a sponzorujeme komárňanské športové kluby, školy, ako i kultúru. Aj v tomto roku sme poskytli značnú finančnú pomoc komárňanským basketbalistom, volejbalistom, futbalistom, boxeristom a podporíme aj kempo, kajakárov i kanoistov i zápasníkov.

Naša spoločnosť sa stále snaží zaviesť tie najmodernejšie technológie. V Komárne zavedené energetické systémy slúžia ako vzor pre iných poskytovateľov tepelnej energie. Vynikajúco spolupracujeme so Slovenským plynárenským podnikom i českým TEDOM-om, ktorý je najväčším producentom motorov na plyn v Strednej Európe.

Ing. Lajos Csonka
riaditeľ COM-therm s.r.o.