Región Dél-komárom 2024. 01. 22.

Múzeum v maďarskom Komárome má za sebou rušný rok

V uplynulom roku sa pre Múzeum Györgya Klapku v Komárome skončilo dôležité obdobie. Vlani v apríli sa presťahovali do svojej zrekonštruovanej budovy. Potom mnoho zaujímavých podujatí a programov obohatilo život múzea, ktoré sa teraz znovu zrodilo ako Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio .

Veľkonočné podujatie sa konalo v dome zosnulého zakladateľa múzea Lászlóa Kecskésa, ktorý dnes slúži ako priestor vlastivednej expozície. Počas Komárňanských dní otvorilo svoje brány aj Návštevnícke centrum. V tom čase sa na výročnom stretnutí futbalových hviezd v Komárome premietal aj film „Czibor.

V máji sa v múzeu konala konferencia mladých archeológov a zapojili sa aj do celoštátneho podujatia Noc múzeí, kde organizovali remeslá, prednášky a prehliadky pri sviečkach. Záujemcovia mali možnosť vidieť tvorbu maliara Györgya Rauschera a vo fotografickom kútiku sa záujemcovia mohli stať aj modelmi 20. rokov 20. storočia.

V júli sa v Pamätnom dome Lászlóa Kecskésa uskutočnil vlastivedný a remeselnícky tábor, kde sa žiaci mohli zoznámiť s komáromskými remeslami podľa knihy miestneho historika Lászlóa Kecskésa. V priebehu roka pokračovali archeologické výskumy v kúpeli légiového tábora a aktuálne výsledky výskumov prezentovali 250 záujemcom na augustovom dni otvorených dverí.

Múzeum sa aktívne zapojilo do podujatia Dni kultúrneho dedičstva, kde bola zorganizovaná dočasná výstava o životnom diele Istvána Jankovicha, na ktorej sa zúčastnil aj István Kopár, trojnásobný oboplávaný moreplavec.

V novembri si pripomenuli smrť rímskeho cisára Valentiniana , ktorý prišiel o život v Brigetiu. Koncom mesiaca bola otvorená dočasná výstava „Rekonštrukcia Komáromu po Trianone“ a v decembri sa uskutočnili adventné hodiny pre rodiny.

V návštevníckom centre sa v priebehu roka aktívne realizovala aj múzejná pedagogická činnosť. Zavítalo sem množstvo skupín detí nielen z južného Komáromu, ale aj z okolia. Pracovníci múzea sa zúčastnili aj na rôznych podujatiach, ako napríklad Deň rodiny ZŠ Bozsika Józsefa, Deň detí v Csillagerőd, navštívili aj kúpele Brigetio. Spolupracovali s mestským kombinovaným sociálnym ústavom, kde prednášali v sociálnych domovoch a ich výstavy si pozreli obyvatelia domova a domova pre bezdomovcov.

Zdroj: sziakomarom.sk