Mix 2023. 01. 13.

Nad Komárnom sa objavilo zelené svetlo neznámeho pôvodu

Minulý týždeň vo štvrtok nad ránom a v sobotu večer bol nad naším mestom jasne viditeľný statický fenomén zeleného svetla neznámeho pôvodu, ktorý bol v posledných rokoch pozorovaný vo viacerých častiach sveta (napríklad v Mexiku a USA 2016), naposledy v roku 2020 nad mestom Győr.

V tom čase vyšlo najavo niekoľko teórií, no žiadna z nich nebola (zatiaľ) konkrétne dokázaná: 1. Prítomnosť mimozemšťanov (UFO) 2. Vzácny elektromagnetický atmosférický jav vyskytujúci sa po slnečných erupciách 3. Efekt polárnej žiary 4. Ionizácia vyskytujúca sa v atmosfére 5. „Nekonvenčný“ odraz silného pozemského svetelného zdroja 6. Iné atmosférické optické anomálie.

Videá a fotografie urobil náš čitateľ inžinier ochrany prírody nad centrom mesta Komárno (na začiatku Ulice Eötvösa, oproti Menházu), z ktorých je zrejmé, že intenzita zeleného svetla počas štvrtkového ranného pozorovania je niekedy silnejšia a niekedy slabšia kvôli oblakom prechádzajúcim pod ňou. V sobotu večer sa vplyvom hmly a vlhkého počasia úkaz zjavoval rôzne. Prvýkrát bol tento svetelný úkaz pozorovaný približne jednu hodinu a druhýkrát jeden a pol až dve hodiny (dňa 5. januára 2023 približne medzi 02:00 a 03:00 a dňa 7. januára 2023 medzi 22:12 a 00:05).

Tvorca fotografií preposlal fotografie dvom známym, ktorí sa zaoberajú atmosférickými javmi a meteorológiou a špecialistovi na vedu o Zemi, no zatiaľ ani jeden z nich nevedel poskytnúť (presné) vysvetlenie.

Možnosť „odrazu silného zdroja svetla pozemského pôvodu“ bola z viacerých hľadísk vylúčená. Koniec koncov, potom by bol jav trvalo viditeľný; a na tomto mieste v našom meste nie je pozemné osvetlenie takej sily, ktoré by to mohlo vytvoriť.

Nedá sa to vysvetliť ani ako „fenoménom polárnej žiary,“ keďže v tomto ročnom období to nie je typické, najmä nie u nás.

Minulý týždeň došlo k niekoľkým silným slnečným erupciám, ktoré môžu spôsobiť určité elektromagnetické javy v atmosfére a za určitých poveternostných podmienok aj ionizáciu. Ale keďže ide o veľmi zriedkavé procesy, je malá šanca, že budú pozorované na rovnakom mieste oblohy počas dvoch nocí do týždňa.

Experti sa k „prítomnosti mimozemšťanov“ nevyjadrili …

Doteraz neexistuje žiadne vedecké alebo iné presné vysvetlenie tohto javu, takže je na našich čitateľoch, aby sa sami rozhodli, čo to zvláštne zelené svetlo mohlo byť.

Zaujímalo by nás, koľkí iní si všimli alebo uvideli tú istú vec; a tešíme sa na vaše komentáre, ďalšie postrehy a zdieľanie vašich skúseností.

Na nasledujúcich odkazoch sa dočítate o podobných javoch, ktoré sme spomenuli na začiatku nášho článku:

Rejtélyes zöld fény az égbolton – Mit láthattak győri olvasóink?
Bizarre green sky over Ranong
Titokzatos zöld fények Mexikó fölött