Región 2022. 10. 04.

V Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie vybudovali študenti dažďovú záhradu

Študenti z regiónu Dolného Žitného ostrova v spolupráci s lektormi vytvorili v Stredisku environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SEV SAŽP) Dropie funkčnú dažďovú záhradu. Praktická ukážka jedného z adaptačných opatrení na zmierňovanie sucha bola realizovaná v rámci workshopu pre mladých na prelome septembra a októbra ako jeden z výstupov projektu Climate Change Living Lab Dropie.

Praktická a zážitková environmentálna výchova a vzdelávanie širokej cieľovej skupiny je hlavným poslaním SEV SAŽP Dropie. Stredisko vzniklo transformáciou záchrannej stanice dropa fúzatého v roku 1992 a až do roku 2010 mali možnosť návštevníci živého dropa tu aj vidieť. Dnes je jediným pobytovým strediskom SAŽP a vďaka projektu sa má zmeniť na živé laboratórium. „V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia sa podarilo nastaviť ambiciózny a živý koncept ďalšieho rozvoja strediska SEV SAŽP Dropie a to jeho premenou na modelové centrum pre zmenu klímy. Veľmi dôležitou súčasťou projektu je aj podpora systematického prístupu k environmentálnej výchove a vzdelávaniu, integrácia praktických ukážok opatrení na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy. V projekte počítame so spoluprácou so školami, materskými školami, univerzitami a  samosprávami,“ uviedol Michal Maco, generálny riaditeľ SAŽP. Projekt svojim významom presiahne aj hranice regiónu, workshop pre mladých dokázal spojiť občianske združenie Sosna z Družstevnej pri Hornáde, Nadáciu Green Foundation a tím EkoZáhrady.

„Stále častejšie sa hovorí o „modrých a zelených riešeniach“ pre klímu. Pomoc klíme spočíva v podstate v dvoch jednoduchých veciach: v návrate vody a zelene do krajiny tak, aby boli navzájom prepojené. Medzi najjednoduchšie a pritom aj najkrajšie riešenia patria dažďové záhrady, čo sú vlastne človekom vytvorené mokrade, vysadené okrasnými a

úžitkovými rastlinami, do ktorých je privádzaná voda zo strešného odkvapu.“ uviedol Štefan Szabó, lektor Sosny o.z. Dažďová záhrada je veľmi jednoduchý, prirodzený a účinný tzv. „bioretenčný systém“, ktorý výborne funguje v súkromnej či školskej záhrade a takisto aj na verejných priestranstvách. Ide o cielene vytvorenú priehlbinu, určenú na zber dažďovej vody z pevných plôch: striech, chodníkov, parkovísk a pod. Spomalením odtoku voda vsiakne do podložia tam, kde spadla a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny a zosilňovaniu dopadov sucha. Správne navrhnutá dažďová záhrada nevytvára podmienky pre stojatú vodu a rozmnožovanie komárov. Vsakovaním a vyparovaním vody dokáže zmierniť letné horúčavy až o 2°C, zvýšiť vzdušnú vlhkosť a znížiť množstvo alergénov vo vzduchu a zároveň vytvára ostrov života a úkryt pre mnohé živočíchy. Vďaka vsakovaniu sa voda vracia do malého vodného cyklu.

Počas workshopu k budovaniu dažďovej záhrady študenti  najviac pozitívne vnímali práve to, že vzdelávanie bolo prepojené s praktickou aktivitou. Takéto zážitkové vzdelávanie v oblasti adaptačných opatrení na zmenu klímy je jednou z najúčinnejších foriem učenia.  „Klimatická zmena už prebieha. Je najvyšší čas zmeniť naše postoje k životnému prostrediu. Aj keď jej dosah je globálny, riešenia máme v rukách my – jednotlivci. Je našou zodpovednosťou naučiť mladú generáciu praktickým zručnostiam, vďaka ktorým môžu zmeny odštartovať vo svojich rodinách, školách a komunitách,“ uzatvára Katarína Vajliková, vedúca SEV SAŽP Dropie.

Projekt Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP.

Projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vo výške 180 000 €.

Cieľom projektu jevytvoriť ekocentrum s ukážkovými opatreniami na zmiernenie a prispôsobenie sa zmene klímy, ako aj tvorba vzdelávacích materiálov a kurzov pre využitie vo výchovno-vzdelávacom procese, ako zo strany samospráv.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.