Mix 2019. 02. 13.

Najchutnejšia šiška

Fašiangy, Turíce, Veľká Noc príde,…..boli slová úvodnej  piesne, ako aj ďalšími  vinšmi  v podaní Ivanky Murcinovej a Gitky Riečičanovej, začali v Klube dôchodcov Zelený Háj  fašiangové oslavy členov ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.

Fašiangy sú obdobie medzi Tromi kráľmi a popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst trvajúci do Veľkého piatku. Ide aj o akýsi prechod medzi zimou a jarou. Toto obdobie bolo v minulosti typické aj tým, že ľudia mali menej práce okolo domu, hospodárstva a na poliach, a preto sa častejšie zabávali, tancovali a hodovali. Bohato prestreté stoly a štedré hodovanie mali priaznivo pôsobiť na hojnosť v nasledujúcom roku. Medzi tradičné fašiangové jedlá patrili aj smažené sladkosti – fánky alebo šišky, ktoré sa podávali s lekvárom.

Predsedníčka klubu Mária Cuperová na podujatí privítala hostí, predsedníčku Jednoty dôchodcov Slovenska v Komárne Magdalénu Kravcovú, primátora Hurbanova Petra Závodského, viceprimátorku Máriu Hamranovú a Rolanda Hulka z mestského úradu. Po úvodných pozdravoch sa hostia ujali  dôležitej úlohy, ochutnať, hodnotiť a vybrať najchutnejšiu šišku. Veď na fašiangovom posedení nemohli chýbať okrem iného ani tradičné šišky. Do súťaže sa prihlásilo 8 gazdiniek, ktoré pripravili šišky rôznych chutí a tvarov. Vybrať najchutnejšiu dobrotu veru nebolo ľahké, veď každá gazdinka má svoj tajný a osvedčený recept a mnohokrát stačí trochu iná múka, kvasnice, citrónová kôra, rum a už je výsledok iný. Džemy a marmelády rôznej príchute zdobili šišky nielen na povrchu ale aj vnútri a nechýbala ani tradičná jahodová pena. Po sčítaní bodového hodnotenia sa rozhodlo o poradí: najchutnejšiu šišku tentokrát upiekla pani Mária Cuperová, druhé miesto so svojimi šiškami  plnenými lekvárom vo vnútri si vypiekla pani Gurdoňová Alžbeta a tretiu najlepšiu šišku s výborným marhuľovým džemom na povrchu upiekla pani Mária Kovácsová. Krásne a praktické ceny do kuchyne šikovným gazdinkám venoval primátor Hurbanova. Počas práce poroty si prítomní pochutnali na výbornom guláši, zabavili sa pri bohatej tombole a program pokračoval veselou zábavou, spevom, rozprávaním a spomínaním na tradície fašiangov.

Fašiangy sú oficiálne považované za sviatok jedla. Jediným a hlavným účelom bolo dosýta sa najesť. Tak ešte niekoľko dní nás delí od konca tohto obdobia. Prežime ich v radosti, veselosti, zábave a hojnosti.

(Text: M. Hamranová, Foto: A. Szücs)