Mesto 2015. 03. 19.

Najlepší športovci Komárna v roku 2014

Primátor mesta Komárno László Stubendek ocenil 18. marca 2015 v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu najlepších a najúspešnejších športovcov roka 2014 za spoluúčasti viceprimátorov Imricha Knirsa a Bélu Keszegha a predsedu športovej komisie Konštantína Gliča. Inžinier Glič si ako bývalý vrcholový športovec vo svojom príhovore zaspomínal na časy svojej mladosti, keď si mládež krátila čas aktívnym pohybom. Pripomenul, že dnešný virtuálny svet poskytuje mládeži zábavu a vyžitie bez akéhokoľvek pohybu a ocenení športovci, ktorí svojou tvrdou prácou dosahujú úspechy v rôznych športových disciplínach sú vzorovým príkladom pre svojich rovesníkov. Po odovzdaní cien sa vo svojom príhovore primátor mesta poďakoval oceneným ale aj im pomáhajúcim ľuďom za prácu, ktorá stojí za dosiahnutými úspechmi. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena mesta Komárno. Menoslov ocenených si prečítajte TU.

-krá-, -dr-

DSC00284 DSC00285