Región Dél-komárom 2021. 08. 11.

Najnovšie archeologické objavy Rímskeho vojenského tábora Brigetio v Komárome predstavia počas dňa otvorených dverí

Múzeum Györgya Klapku v Komárome a Archeologický ústav ELTE BTK organizuje Deň otvorených dverí ohľadom archeologických prác v Komárome a Szőnyi od roku 2001. Tento rok priniesol jedinečné zistenia, ktoré budú odprezentované v stredu 25. augusta od 14:00. Výsledky priblíži riaditeľka múzea Számadó Emese a dekan ELTE BTK dr. Bartus Dávid.

„Máme obrovské šťastie, keďže Rímsky vojenský tábor Brigetio nie je zastavaný. Keďže tento pozemok vo výmere 7 hektárov zakúpilo mesto Komárom, tak môžeme uskutočniť rozsiahle výkopové práce,“ informuje dekan dr. Bartus Dávid, vedúci archeologických prác.

Na základe geofyzikálnych meraní z predchádzajúcich dvoch rokov sa zdá, že tento rok sa začala vykopávať jedna z najlepšie zachovaných budov Brigetia. Komplex s rozlohou viac ako 1 000 štvorcových metrov predstavoval kúpeľ vojenského tábora, ktorý kedysi mohol pozostávať z niekoľkých miestností.

Kamenné múry, ktoré na niekoľkých miestach stoja na viac ako dvojmetrovom základe, sú vo výbornom stave.

Doktor David Bartus povedal, že rímske kúpele vo väčšine prípadov pozostávali z bazénov so studenou, vlažnou a teplou vodou.

Pri výkope v Szőnyi bol v prvom kole nájdený bazén so studenou vodou, avšak výkop priľahlých miestností sa už začal, kde boli nájdené aj stopy podlahového a stenového vykurovania.

Na práci sa zúčastňujú lektori, doktorandi, vedci a študenti Katedry starovekej archeológie Univerzity Eötvösa Loránda, ktorej hlavným cieľom je preskúmať do konca augusta čo najväčšiu plochu.

V budúcnosti by chceli docieliť aby boli vykopávky dostupné pre širokú verejnosť, aby získali prehľad o tom, ako archeológ pracuje. Prostredníctvom letných táborov chcú v budúcnosti poskytnúť študentom základných a stredných a vysokých škôl možnosť zúčastniť sa výkopových prác.

(komarom.hu)