Mesto 2013. 11. 13.

Naše mesto je bohatšie o jednu ulicu

Na Leteckom poli za impozantnou obytnou budovou Comorra PARKu zo Zlievarenskej ulice sa stavia nová ulica, kde sme si všimli čulí pracovný ruch. Ako sme sa dozvedeli od zhotoviteľa obytného parku konateľa LAFER s.r.o. Ladislava Ferencza, práve pracujú na dokončení verejnej komunikácie, ktoré je súčasťou projektu.

Chceli sme sa dozvedieť ďalšie informácie, preto sme požiadali Ladislava Ferencza, majiteľa LAFER s.r.o., firmy, ktorá je zhotoviteľom investície, aby nám poskytol pár informácií o novej ulici. Pán Ferencz na naše otázky ochotne odpovedal:

Má ulica už svoj názov?

„Kolaudácia ešte neprebehla, takže názov zatiaľ nemá. Dodávateľské práce sme v podstate ukončili, dnes realizujeme asfaltový koberec. Chýba už len rozmiestnenie zákonom predpísaných dopravných značiek a následne môže prebehnúť kolaudácia. Po tomto už nič nebráni k tomu, aby stavba bola daná do užívania ešte v tomto roku. Výber i schválenie názvu ulice sa môže uskutočniť až po vykonaní týchto úkonov, ale to už patrí do kompetencie mesta Komárno. Návrhy by sme samozrejme mali.

Povedali by ste ešte pár slov o tejto investičnej stavebnej akcii?

„Práce sme začali v roku 2009 prvou etapou, ako súčasťou celej stavebnej akcie Comorra PARK. Investorom i dodávateľom je LAFER s.r.o. Samotné cestné teleso, čo sa týka parametrov zodpovedá verejným komunikáciám so šírkou 6 m a prislúchajúcou časťou chodníkov s verejným osvetlením. V rámci investície boli vybudované všetky nové inžinierske siete ako STL plynovod , verejný rozvod elektriny, vody , kanalizácie a trafostanice s našou spoluúčasťou. Cesta má dĺžku 150 m a rozlohu 900 m2, chodníky v rozlohe 200 m2 spolu s vybudovaným verejným osvetlením. Príslušné pozemky zabezpečilo mesto. Zatiaľ bude odovzdaná ako ulica slepá, ale v budúcnosti je možné uvažovať s pokračovaním výstavby komunikácie, a tým vytvoriť možnosť ďalšej zástavby územia. Cesta zabezpečí možnosť napojenia už existujúcich nových rodinných domov, ako aj novo budovaného garážového domu pre 22 automobilov na komunikačnú sieť “ – ukončil svoju odpoveď pán Ferencz.

[juicebox gallery_id=“32″]