Mesto 2013. 11. 22.

Naše mesto je bohatšie o novú budovu

Dňa 21. novembra 2013 o 14.00 hodine sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do používania novej budovy s neobvyklou architektúrou na rohu Ulíc Petőfiho a Košickej v priestore vedľa supermarketu.