Mesto 2019. 10. 08.

Návšteva pevnosti bude obmedzená z dôvodu nácviku Lynx Commanda

V dňoch 8. až 10. októbra 2019 bude pevnosť v Komárne z technických príčin zatvorená. V priestoroch bude prebiehať nácvik špeciálnej protiteroristickej jednotky Lynx Commando.

V danom čase sa v pevnosti nebudú vykonávať prehliadky.

Po 10. októbri je možné navštíviť pevnosť v bežných intervaloch a to od utorka do piatka v časoch o 9:00, 11:00 a 14:00. V pondelok sa prehliadky nevykonávajú a cez víkend je možné navštíviť pevnosť v skupinách nad 20 ľudí po predbežnej konzultácii 5 dní vopred.

Zdroj: Pevnosť Komárno – Komáromi Erőd