Región Dél-komárom 2023. 09. 21.

Návštevnícke centrum dedičstva Brigetio je obohatené o novú sochu

Socha rímskeho vojaka o výške takmer štyri metre je dielom Attilu Márkusa, riaditeľa Jazdeckého divadla.