Mesto 2021. 09. 14.

Nemocnica AGEL Komárno dostala srdce vďačnosti

Nemocnica Komárno AGEL má vo svojom areáli nové srdce. Ide o srdce vďačnosti, ktoré nemocnici podarovalo mesto Komárno. Je výrazom poďakovania za to, že sa  nemocnica pripojila k  zbierke  vrchnáčikov pre Združenie na pomoc  ľudom s mentálnym postihnutím v Komárne.

Veľké červené srdce, kde všetci s dobrým srdcom môžu prispieť vrchnáčikmi z PET fliaš na dobrú vec sa nachádza na viditeľnom mieste v areáli komárňanskej nemocnice. Oficiálne ho odovzdal vedeniu nemocnice primátor mesta Béla Keszegh v závere uplynulého týždňa. ,,Srdce bolo postavené pri vstupe do nemocnice ako symbol lásky, odvahy, statočnosti, bojovnosti a sebaobetovania. Srdce je orgán, zabezpečujúci obeh krvi, a preto je ozdobou pri hematologickom oddelení. V našom regióne žijú ľudia s obrovským srdcom, ktorým je blízka spolupatričnosť a pomoc, verím, že sa nám srdce podarí naplniť,“ uviedla námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Gabriela Filkóová. Veľké červené srdce okamžite vyvolalo záujem verejnosti aj zamestnancov nemocnice.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK