Mesto 2023. 10. 17.

Nemocnica AGEL Komárno pozastavila návštevy pacientov

Dôvodom pozastavenia návštevy pacientov je zvýšený výskyt respiračných ochorení a prevencia.

Na základe nepriaznivej epidemiologickej situácie – zvýšeného výskytu respiračných ochorení vedenie Nemocnice AGEL Komárno dnes rozhodlo o zákaze návštev na lôžkových oddeleniach s cieľom zaistiť bezpečné prostredie pre svojich pacientov.

S účinnosťou od 16.10.2023 sú návštevy povolené iba k pacientom v koncovom štádiu ochorenia. Zdravotnícke zariadenia môžu naďalej navštevovať kňazi alebo duchovní u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí.

Na návštevu pôrodnice môže prísť jedna sprevádzajúca osoba pri pôrode za splnenia protiepidemiologických opatrení.

„Návštevu si musí pacient, resp. osoby, ktorým je udelená výnimka zo zákazu návštev, dohodnúť telefonicky s ošetrujúcim lekárom alebo s primárom oddelenia, kde je pacient hospitalizovaný. Tieto návštevy si pred vstupom na oddelenie dezinfikujú ruky alkoholovým dezinfekčným roztokom a počas celej doby návštevy majú prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Návšteva pacientov nie je povolená osobám s klinickými prejavmi akútneho respiračného ochorenia,“ povedala námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr. Gabriela Filkoová. Osobné veci a potreby určené pre pacientov je možné priniesť denne v čase od 14:00-15:00.