Mesto 2021. 09. 16.

Nemocnica AGEL Komárno privítala 12 nových lekárov

Nemocnica AGEL Komárno vďaka svojim rozvojovým programom, zaujímavým investíciám, ktoré prinesú skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti získala v posledných mesiacoch až 12 nových  absolventov po ukončení štúdia medicíny. Medzi nimi sú aj takí, ktorí v nemocnici v minulosti vykonávali aj lekársku prax, čo bolo asi najdôležitejším argumentom pri ich rozhodovaní. Čerstvých lekárov odteraz čaká dlhý a nikdy nekončiaci sa boj s diagnózami pacientov, ale majú v rukách aj budúcnosť nemocnice. V ňom sa ukážu nielen nadobudnuté vedomosti, ale aj sila myslenia každého z nich, odvaha, rozhodnosť, ale aj empatia s pacientom.  

Do komárňanského lekárskeho tímu aktuálne pribudli dvaja lekári na chirurgii, traja na neurológii, ktorá bola dlhší čas personálne poddimenzovaná. Ďalšie dve posily má fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, dvoch lekárov získalo aj interné oddelenie a traja mladí absolventi medicíny budú pomáhať pacientkám na gynekológii. Nemocnica AGEL Komárno pokračuje v tradícii neformálnych stretnutí a nové posily sa mohli s vedením nemocnice, primármi oddelení a vedúcimi sestrami zoznámiť pri milej, nemedicínskej príležitosti – varení guláša.

,,Je perfektné vidieť, že najmä prax, ktorú tu medici zažili a tiež dobré meno našej nemocnice, jej rozvojové projekty a prístup i skvelý tím presvedčil mladých medikov, aby prišli pracovať práve do Komárna. Aj keď je situácia v zdravotníctve čo sa týka personálneho obsadenia lekármi naozaj kritická, sme radi, že komárňanská nemocnica má skvelý štart pre ďalšie obdobie,“ hovorí riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška. ,,Samozrejme mladým vytvoríme najlepšie podmienky pre ďalšie štúdium, pre ich profesionálny rast a u nás nemusia mať obavy, okamžite sa stali aktívnou súčasťou každodennej praxe,“ dodáva riaditeľ nemocnice. Na stretnutie prišla aj študentka 6.ročníka lekárskej fakulty, ktorá pomáhala počas prázdnin vo vakcinačnom centre nemocnice a dve absolventky 5 ročníka farmácie, ktoré praxovali v nemocničnej lekárni. ,,Primári oddelenia svoje nové mladé posily oficiálne predstavili, aby sa spoznali navzájom, aby poznali hierarchiu v nemocnici aj kolegov z iných oddelení, čo im bude pomáhať pri každodennej práci,“ hovorí M. Jaška. Neformálne posedenie v príjemnej nálade bolo skvelým štartom mladých posíl komárňanskej nemocnice.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK