Mix 2020. 10. 20.

Nemocnica AGEL Komárno skvalitňuje svoje služby. V novej budove bude časť vyhradená aj pre Onkologické centrum

Nemocnica AGEL Komárno napriek pandémii koronavírusu naďalej investuje do svojho plánovaného rozvoja. Nemocničná lekáreň, ako aj Onkologické centrum Nemocnice AGEL Komárno  sa konečne dočkali dlho očakávanej zmeny. V uplynulých dňoch sa totiž zrealizovala kúpa jednej z budov v areáli nemocnice, ktorá výrazne pomôže v skvalitnení poskytovaných služieb a k zavedeniu moderných technológii, čo najvýraznejšie pocíti najmä pacient.  

Budovu, ktorá v minulosti slúžila ako mikrobiológia, kúpila nemocnica od súkromnej spoločnosti za takmer 300 tisíc EUR. A má aj jasný zámer, na čo bude slúžiť. Do budovy sa presťahuje Nemocničná lekáreň Nemocnice AGEL Komárno. Budova ešte musí prejsť úpravami, a to vybudovaním priestoru pre izolátor spolu so vzduchotechnikou, renováciou jednotlivých miestností, ktoré spolu s kúpou nevyhnutného izolátora dosiahnu sumu 232 tisíc EUR.

Na novom mieste pôsobiska nemocničnej lekárne budú okrem troch základných oddelení, kde je momentálne poskytovaná lekárenská starostlivosť (Oddelenie klinickej farmácie, Oddelenie prípravy liekov a Oddelenie zdravotníckeho materiálu) naplánované aj ďalšie oddelenia – Oddelenie sterilných liekov a Oddelenie prípravy cytostatík. 

Na Oddelení prípravy sterilných liekov budeme pripravovať sterilné lieky, ako napr. očné kvapky, parenterálnu výživu pre individuálneho pacienta a premedikáciu pred chemoterapiou,“ hovorí PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD., vedúca farmaceutka Nemocnice AGEL Komárno. ,,Na Oddelení prípravy cytostatík budeme pripravovať infúzne zmesi s obsahom cytotoxických a biologických liečiv (cytostatiká sú liečivá, používané na terapiu nádorových ochorení), a to za prísnych bezpečnostných podmienok pre individuálneho pacienta. Ide o zvlášť náročné liekové formy, ktoré sa pripravujú v tzv. izolátore pod dohľadom farmaceuta,“ spresnila H. Komjáthy. Touto zmenou Nemocnica AGEL Komárno výrazným spôsobom prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti práce pri nakladaní s cytostatikami. Tým, že sa budú používať uzavreté systémy, bude riziko kontaminácie toxickou látkou prakticky nulové.

,,Som rád, že sa nám náš zámer rozvoja aktivít nemocnice, našej nemocničnej lekárne, ako aj onkoncentra darí realizovať. Tieto zmeny síce pacient nevidí, ale výrazným spôsobom ich pocíti. Zvyšujeme kvalitu a predovšetkým bezpečnosť, a to aj pre našich zamestnancov“, uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Miroslav Jaška.

(Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková, Hovorkyňa skupiny AGEL SK)